Dansk

Websitet her er som udgangspunkt skrevet på engelsk for at kunne trække på et internationalt netværk. Det er muligt at få oversat hjemmesiden gennem Google, der dog ikke altid er lige præcis. F.eks. bliver “community” på engelsk til “EF” på dansk! Med denne advarsel in mente så gå videre med en dansk version af hjemmesiden her

Der er også en del materiale på dansk – rapporter m.m. som findes her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s